Nationale database van verpleegkwaliteitsindicatoren (NDNQI)

Nationale database van verpleegkwaliteitsindicatoren (NDNQI)

NDNQI-gegevens, van Nursing Sensitive Measures, die de impact van verpleegkundige handelingen op de resultaten van de patiënt weergeven, leveren bruikbare informatie op voor verpleegkundigen om kwaliteitsverbeteringsbehoeften te identificeren en te prioriteren om ongewenste voorvallen te helpen voorkomen. Deze robuuste vergelijkende database stelt organisaties in staat te benchmarken met vergelijkbare instellingen die duidelijk bewijs leveren om personeels- of proceswijzigingen te ondersteunen.

Sleutel:

 

Op of beter dan het Amerikaanse nationale gemiddelde van academische ziekenhuizen
Ruimte voor verbetering
Geen gegevens in periode

Aanvullende informatie is beschikbaar door te klikken op de links gemarkeerd in blauw.

 

Nassau Universitair Medisch Centrum
Gevoelige verpleegkundige maatregelen
NUMC
Nationale database van verpleegkwaliteitsindicatoren
1 juli 2018 tot 30 september 2018
Totaal aantal verpleeguren per patiëntendag

Als het percentage door RN's geleverde uren niet toereikend is, is het mogelijk dat minder bekwaam personeel taken moet uitvoeren waarvoor ze niet zijn opgeleid, waardoor het risico op nadelige resultaten voor de patiënt toeneemt.

Het doel van deze indicator is om de totale verpleeguren te meten en hun relatie tussen vaardigheidsmix, processen en resultaten van patiëntenzorg te onderzoeken. Verpleging kan kansen voor verbetering van de zorgverlening en resultaten van patiënten identificeren en kan ook bewijzen verschaffen voor het bepalen van de meest effectieve mix van personeel.

Totaal aantal verpleeguren per patiëntendag
Percentage van totale patiëntdalingen

Een val van een patiënt is een plotselinge, onbedoelde afdaling die ertoe leidt dat de patiënt op de grond gaat rusten.

Het doel van deze indicator is het bepalen van de snelheid waarmee patiënten vallen en het verkennen van de relatie tussen uitgevoerde verpleegkundige beoordelingen, gebruikte interventies en vallen.

Lagere tarieven zijn beter.

Totaal aantal gevallen per 1,000 patiëntdagen
Procent van patiënt valt met letsel

Een patiënt valt met letsel als gevolg.

Het doel van deze indicator is om te bepalen met welke frequentie de patiënt valt, letsel oploopt en de relatie tussen uitgevoerde verpleegkundige onderzoeken, gebruikte interventies en vallen te onderzoeken.

Lagere tarieven zijn beter.

Blessure Falls per 1,000 patiëntdagen
Percentage ondervraagde patiënten met door het ziekenhuis verworven decubitus

Een decubitus is een plaatselijk letsel aan de huid en / of het onderliggende weefsel, meestal boven een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in combinatie met schuifkracht.

Het doel van deze indicator is het bepalen van het aantal door het ziekenhuis opgelopen decubituswonden en het onderzoeken van de relatie tussen uitgevoerde verpleegkundige onderzoeken, gebruikte interventies en de ontwikkeling van decubitus.

Lagere tarieven zijn beter

Enquête patiënten met door het ziekenhuis verworven decubitus
Percentage ondervraagde patiënten met door het ziekenhuis verworven decubitus: stadium II en hoger

Decubitus wordt gestaged (geclassificeerd) om het niveau van weefselbeschadiging of schade weer te geven. Stadium II weerspiegelt gedeeltelijk dikteverlies van de lederhuid.

Stadium III weerspiegelt weefselverlies over de volledige dikte. Het doel van deze indicator is het bepalen van de frequentie van het door het ziekenhuis verworven decubitus in fase II en III en het onderzoeken van de relatie tussen uitgevoerde verpleegkundige beoordelingen, gebruikte interventies en de ontwikkeling van decubitus.

Lagere tarieven zijn beter

Enquête patiënten met door het ziekenhuis verworven decubitus: stadium II en hoger
Percentage patiënten met fysieke beperkingen

Fysieke beperking (bijv. Ledemaat of vest) is elke handmatige methode, fysiek of mechanisch apparaat, materiaal of uitrusting die het vermogen van een patiënt immobiliseert of vermindert om zijn armen, benen, lichaam of hoofd vrij te bewegen.

Het doel van deze indicator is om de prevalentie van lichamelijk dwanggebruik bij gehospitaliseerde patiënten te bepalen en de relatie tussen verpleegkundig personeel en lichamelijk dwanggebruik te onderzoeken.

Lagere tarieven zijn beter

Patiënten met fysieke beperkingen (ledemaat en vest)
Percentage van perifere intraveneuze (PIV) infiltraties

Een IV-infiltratie is de ongeplande toediening van een niet-blaartrekkende oplossing of medicatie in het omringende weefsel die optreedt wanneer het apparaat uit de ader trekt of deze doorboort. Een IV-extravasatie is de ongeplande toediening van een blaasjesoplossing in het omliggende weefsel.

Het doel van deze indicator is het bepalen van de prevalentie van PIV's in gehospitaliseerde pediatrische en neonatale populaties en het onderzoeken van de relatie tussen verpleegkundig personeel en PIV's

Lager is beter

PIV-sites met infiltraties Geen gegevens
Percentage pediatrische pijnbeoordeling / interventie / herbeoordeling (AIR) cycli

Pijnbeoordeling is een uitgebreide evaluatie van pijnlocatie, kenmerken, begin, duur, frequentie, intensiteit en versnellende factoren.
Pijninterventie is de selectie en implementatie van verschillende maatregelen om pijnverlichting te vergemakkelijken. Pijnherbeoordeling is de daaropvolgende evaluatie van de effectiviteit van maatregelen voor pijnverlichting na de interventie (s).

Het doel van deze indicator is het bepalen van de prevalentie van volledige pijn-AIR-cycli bij in het ziekenhuis opgenomen pediatrische en neonatale populaties, het bepalen van het gemiddelde aantal pijnbeoordelingen per patiënt dat binnen 24 uur wordt geïnitieerd en het onderzoeken van de relatie tussen de gedocumenteerde pijn-AIR-cyclus en gewerkte verpleeguren.

Hogere tarieven zijn beter

Voltooi Pain AIR-cycli Geen gegevens
Percentage patiënten dat een Central Line Associated Blood Stream Infections (CLABSI) ontwikkelde

Een bloedbaaninfectie kan optreden wanneer micro-organismen (bijv. Bacteriën, schimmels) rond of door de centrale lijn reizen, zich hechten en vermenigvuldigen op de slang of in vloeistof die via de slang wordt toegediend en vervolgens in het bloed komen.

Een centrale lijn is een buis die in de grote ader van een patiënt wordt geplaatst, meestal in de nek, borst, arm of lies. Het doel van deze indicator is om het percentage zorggerelateerde CLABSI bij gehospitaliseerde patiënten te bepalen en om de relatie tussen verpleegkundig personeel en het percentage CLABSI te onderzoeken.

Hoge tarieven kunnen de noodzaak suggereren om de klinische en organisatorische processen met betrekking tot de zorg voor patiënten met centrale lijnen te onderzoeken, inclusief het naleven van aanbevolen richtlijnen.

Lagere tarieven zijn beter

Central Line Associated Blood Stream Infections per 1,000 Central Lines Days
Percentage patiënten dat een katheter-geassocieerde urineweginfectie (CAUTI) heeft ontwikkeld

Een urineweginfectie kan optreden wanneer micro-organismen die rond de verblijfskatheter reizen, zich hechten en zich vermenigvuldigen. Een verblijfskatheter is een drainagebuis die via de urethra in de urineblaas wordt ingebracht om urine af te voeren tijdens ziekenhuisopname. Het doel van deze indicator is het bepalen van het aantal zorggerelateerde CAUTI's van gehospitaliseerde patiënten en het onderzoeken van de relatie tussen verpleegkundig personeel en het aantal CAUTI's.

Hoge tarieven kunnen de noodzaak suggereren om de klinische en organisatorische processen met betrekking tot de zorg voor patiënten met verblijfskatheters te onderzoeken, inclusief het naleven van aanbevolen richtlijnen.

Lagere tarieven zijn beter

Katheter-geassocieerde urineweginfecties per 1,000 katheterdagen
Percentage patiënten dat een met beademing geassocieerde longontsteking (VAP) heeft ontwikkeld

VAP's zijn een luchtweginfectie die zich meer dan 48 uur na intubatie van een patiënt ontwikkelt. Intubatie is het proces waarbij een ademslang door de mond en vervolgens in de luchtweg wordt ingebracht.

De buis wordt vervolgens aangesloten op een ventilator, die lucht in de longen duwt. Het doel van deze indicator is het bepalen van het aantal zorggerelateerde VAP bij gehospitaliseerde patiënten en het onderzoeken van de relatie tussen verpleegkundig personeel en VAP-tarieven. Hoge percentages kunnen de noodzaak suggereren om de klinische en organisatorische processen te onderzoeken die verband houden met de zorg voor patiënten met beademingsslangen, inclusief het naleven van aanbevolen richtlijnen.

Lagere tarieven zijn beter

Ventilator-gerelateerde pneumonieën per 1,000 beademingsdagen Geen gegevens