Disclaimer

Het NuHealth-systeem en de WWW-pagina's zijn bedoeld om algemene informatie te geven over de onderwerpen die ze presenteren. Ze zijn niet bedoeld om uitspraken te doen over het officiële beleid en de praktijken van de instellingen, tenzij anders vermeld. Het NuHealth-systeem probeert de inhoud op zijn website actueel te houden. Hoewel ervoor is gezorgd dat de verstrekte informatie accuraat is, zijn fouten onvermijdelijk, vooral met informatie die snel verandert in de gezondheidszorg. Bijgevolg worden geen garanties gegeven of geïmpliceerd met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, actualiteit of volledigheid van informatie die is geschreven door personen bij of agenten van het NuHealth-systeem of zijn gelieerde ondernemingen, of toegankelijk is via links vanaf deze site.

 

Als u een medisch noodgeval heeft, bel dan 911.
Voor transfers vanuit andere ziekenhuizen, bel (516) 296-2100.

 

Wachttijd voor spoedeisende hulp

Onze wachttijden zijn gedefinieerd als de tijdsduur tussen het moment dat een bezoeker zich op de afdeling spoedeisende hulp meldt en het moment dat hij een gekwalificeerde medische professional ziet.

  • We nemen de wachttijd voor alle patiënten die het afgelopen uur naar onze spoedeisende hulp zijn gekomen.
  • Die gemiddelde wachttijd wordt vervolgens elke 60 minuten op de website geplaatst.
  • Omdat het triagesysteem van de afdeling spoedeisende hulp prioriteit geeft aan medische urgentie, variëren de werkelijke wachttijden. Patiënten met de meest dringende behoeften kunnen eerder worden gezien dan de weergegeven tijd.

Geen medisch advies

De informatie op deze site vormt geen poging om geneeskunde te beoefenen en geen informatie die via de NuHealth-websites wordt verstrekt, kan als medisch advies worden beschouwd. Individuen worden aangemoedigd om een ​​gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voor medisch advies.

Geen aanbevelingen

Het NuHealth-systeem onderschrijft niet noodzakelijkerwijs een gelinkte persoon / entiteit, maar heeft eerder de gekoppelde informatie verstrekt als een kwestie van gemak, opleiding of verder onderzoek. Het NuHealth-systeem is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar het links kan bevatten.

Herdrukken en licenties

Al het materiaal dat op de NuHealth-websites verschijnt, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden hergebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. "Materiaal" omvat zonder beperking alle tekst, gegevens, illustraties, grafische elementen, foto's en tools die op de NuHealth-websites verschijnen.

Eigendom

Alle materialen zijn het enige en exclusieve eigendom van NuHealth, tenzij anders vermeld, en u verwerft geen recht, licentie, titel of belang daarin of daarmee door het gebruik van deze website.

In geen geval mag u enige NuHealth-auteursrechten of handelsmerken of andere eigendomsaanduidingen of materialen van NuHealth wijzigen, verwijderen of wijzigen.

Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

U mag slechts één exemplaar van de materialen op deze site afdrukken, op voorwaarde dat dergelijke materialen alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik mogen worden herdrukt. Anders is reproductie van materialen in welke vorm dan ook verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van NuHealth.

Geen bewerkingen of wijzigingen aan het materiaal zijn toegestaan.

Herdrukrechten staan ​​u niet toe materiaal te herverpakken, verkopen, doorverkopen, posten op blogs of een andere website, weer te geven, opnieuw te publiceren, te reproduceren, te linken of te framen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NuHealth.

Het gebruik van de pictogrammen en logo's van NuHealth is beperkt. Deze pictogrammen en logo's mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NuHealth-systeem.

Geen reclame

We staan ​​het gebruik van advertenties voor derden op onze websites niet toe

geen garanties

MATERIALEN, DIENSTEN EN ANDERE INFORMATIE WORDEN DOOR NUHEALTH UITSLUITEND VOOR HET GEMAK VAN DE GEBRUIKERS "IN DE HUIDIGE STAAT" GELEVERD. NUHEALTH GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, TITEL OF NIET-INBREUK.

LET OP: EEN WEBSITE KAN DOOR ZIJN NATUUR NIET ABSOLUUT WORDEN BESCHERMD TEGEN OPZETTELIJKE OF ONGELOOFLIJKE INBRAAKPROBLEMEN. Bovendien heeft NUHEALTH GEEN BEDIENING VAN DE APPARATEN OF COMPUTERS OF HET INTERNET WAAROP U KUNT VERTROUWEN OM VERTROUWELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERZENDEN EN KAN DUS GEEN VOORKOMING VAN DERGELIJKE ONDERBREUKEN VAN COMPROMISSEN IN UW INFORMATIE TIJDENS TRANSIT NAAR GEZONDHEID.

DAAROM GEEFT NUHEALTH GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT VEILIGHEID, INTEGRITEIT OF VERTROUWELIJKHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN NAAR OF VAN DEZE WEBSITE, OF OPSLAG BINNEN DEZE WEBSITE.

NAAST ONZE REDELIJKE ZORG OM UW INFORMATIE TE BESCHERMEN TIJDENS TRANSIT, KAN DE GEZONDHEID DE ABSOLUUTE VEILIGHEID VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE OF TRANSMISSIES NIET GARANDEREN, OMDAT ELKE TRANSMISSIE VIA INTERNET DOOR EEN ORGANISATIE OF EEN INDIVIDUELE RISICO.

BOVENDIEN BIEDEN WE GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, INTEGRITEIT OF VERTROUWELIJKHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN NAAR OF VAN DEZE WEBSITE, OF OPGESLAGEN BINNEN DEZE WEBSITE.

Beperking van aansprakelijkheid

U GAAT UIT VAN HET ENIGE RISICO VOOR HET VERZENDEN VAN UW INFORMATIE, WANNEER HET BETREKKING HEEFT OP HET GEBRUIK VAN DE NUHEALTH WEBSITES, EN VOOR ALLE GEGEVENSVERBETERINGEN, OPLEIDING INBREUKEN, INBREUKEN OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT INFORMATIE, OF ENIGE VERTRAGING, WIJZIGING VAN TOESTEMMINGEN .

IN GEEN GEVAL ZAL DE GEZONDHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF MONETAIRE SCHADE, INCLUSIEF KOSTEN, EN STRAFFEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN MATERIALEN DIE OP DEZE SITE OF VERBINDING NAAR OF VAN DEZE SITE NAAR EEN ANDERE SITE WORDEN GEPLAATST.

Door de NuHealth-websites te gebruiken, gaat u ermee akkoord om NuHealth te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de websites, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade en geldschade, schade voor verloren gegevens, gebruik, winst, besparingen, persoonlijk letsel of goodwill.

Voorbehoud van rechten

Het NuHealth-systeem handhaaft zijn rechten onder deze Disclaimer volledig. Gebruikers die de voorwaarden van deze Disclaimer schenden, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor geldschade of strafrechtelijke vervolging. Ons verzuim om enige bepaling van deze Disclaimer af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.

Wijzigingen

Het NuHealth-systeem kan deze informatie op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

uw toestemming

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.