Betalen voor zorg

Betalen voor zorg

Nassau Universitair Medisch Centrum is een deelnemende aanbieder in de netwerken van veel gezondheidsplannen. Klik hier voor een lijst van die gezondheidsplannen. Sommige gezondheidsplannen gebruiken echter kleinere netwerken voor sommige van hun uitkeringsprogramma's, dus het is belangrijk om te controleren of we een deelnemende aanbieder zijn voor uw specifieke uitkeringsprogramma. Als een gezondheidsplan niet op de lijst voorkomt, nemen we niet deel aan een van de bijbehorende uitkeringsprogramma's. U moet altijd uw verzekeringsplan controleren door u aan te melden op de website of door het ledenservicenummer op uw kaart te bellen om te controleren of uw arts deelneemt aan uw plan.

Het is ook belangrijk dat u weet dat de diensten van de arts die u in het ziekenhuis ontvangt, niet zijn inbegrepen in de kosten van het ziekenhuis. Artsen die in het ziekenhuis diensten verlenen, kunnen onafhankelijke vrijwillige artsen zijn, of ze kunnen in dienst zijn bij of gecontracteerd zijn door het ziekenhuis. Artsen factureren hun diensten afzonderlijk en mogen niet deelnemen aan dezelfde uitkeringsprogramma's als het ziekenhuis. U dient contact op te nemen met de arts die uw ziekenhuisdiensten regelt om te bepalen aan welke uitkeringsprogramma's de arts deelneemt. Informatie over deelname aan artsen die bij het ziekenhuis zijn aangesloten, is te vinden op de website van het Nassau Universitair Medisch Centrum, www.numc.edu. Klik op de knop "Find a Doctor" bovenaan de webpagina en voer de naam van de arts in; dit geeft een overzicht van de verzekeringen waaraan de arts deelneemt. Het Universitair Medisch Centrum Nassau heeft ook contracten met een aantal artsengroepen, zoals anesthesiologen, orthopedisten en plastisch chirurgen, voor het verlenen van diensten in het ziekenhuis. Contactgegevens voor die artsengroepen zijn beschikbaar hier. Neem rechtstreeks contact op met deze groepen om erachter te komen aan welke uitkeringsprogramma's zij deelnemen.

U moet ook contact opnemen met de arts die uw ziekenhuisdiensten regelt om te bepalen of de diensten van andere artsen voor uw zorg nodig zijn. Uw arts kan u de naam, praktijknaam, postadres en telefoonnummer geven van alle artsen wiens diensten nodig kunnen zijn. Uw arts kan u ook vertellen of de diensten van artsen die in dienst zijn bij of gecontracteerd zijn door het Nassau Universitair Medisch Centrum waarschijnlijk nodig zullen zijn, zoals anesthesiologen, orthopedisten en plastisch chirurgen. Een lijst van de artsen van het Nassau Universitair Medisch Centrum is beschikbaar hieren contactgegevens van onze gecontracteerde artsengroepen zijn beschikbaar hier. Neem rechtstreeks contact op met deze groepen om erachter te komen aan welke uitkeringsprogramma's zij deelnemen.

Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht informatie beschikbaar te stellen over hun standaardtarieven voor de artikelen en diensten die zij leveren. Deze informatie is beschikbaar door contact op te nemen met ons Financial Assistance Office op (516) 572-6669.

Als u geen ziektekostenverzekering heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor hulp bij het betalen van uw ziekenhuisrekeningen. Informatie over financiële steun is beschikbaar hier, of u kunt contact opnemen met ons Bureau voor financiële bijstand op (516) 572-6669.

 

Nassau Universitair Medisch Centrum Prijstransparantie

Nassau Universitair Medisch Centrum (NUMC) zet zich in voor eerlijke prijzen en transparantie.

We hebben deze informatie opgesteld om de patiënten de prijzen / kosten voor de geleverde zorg te verstrekken. Houd er rekening mee dat kosten niet nuttig zijn om nauwkeurig te begrijpen wat patiënten en verzekeraars voor zorg betalen. Bel 516-296-2689 voor nauwkeurigere kostenramingen.

Hieronder ziet u de kosten voor patiënten voor kantoorbezoeken, procedures en opnames.

Het is belangrijk op te merken dat de vermelde kostenbedragen over het algemeen niet zijn wat een patiënt kan betalen voor diensten. Betaling is afhankelijk van het verzekeringsplan van de patiënt.

Nassau Universitair Medisch Centrum Standaardkosten 1

Nassau Universitair Medisch Centrum Standaardkosten 2

Nassau Universitair Medisch Centrum Standaardkosten Intramuraal

LAADMASTER

NUMC streeft naar transparantie voor haar kosten. De verstrekte informatie is een lijst van onze servicekosten, gezamenlijk aangeduid als de chargemaster. De chargemaster is voor patiënten onvoldoende om de geschatte contante uitgaven voor gezondheidsdiensten te vergelijken. Uw eigen kosten en contante uitgaven zijn afhankelijk van de daadwerkelijke services die u ontvangt, de voorwaarden van uw verzekeringsdekking en / of uw recht op financiële ondersteuning.

Bel 516-296-2689 voor een nauwkeurigere schatting van de services.

Disclaimer:

De vermelde kosten zullen variëren op basis van reeds bestaande gezondheidsproblemen, de ernst van de ziekte, traumatisch letsel en de feitelijk uitgevoerde procedures. Als gevolg van deze variabelen worden prijsvariaties niet opgenomen in de bedragen die in deze lijst worden weergegeven.

De vermelde kosten zijn exclusief dokterskosten. Artsen sturen afzonderlijke facturen voor de geleverde service. Voorbeelden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, kosten die in rekening worden gebracht door anesthesiologen, chirurgen, radiologen of cardiologen.

Link naar kosten voor artsen