Psychiatrische afdeling spoedeisende hulp

Wanneer ernstige emotionele trauma's of acute psychotische episodes een patiënt of geliefde overweldigen, is de afdeling psychiatrische spoedeisende hulp (PED) van NuHealth in het Nassau Universitair Medisch Centrum de enige aparte en zelfstandige eerstehulpafdeling in Nassau County die klaar staat om te zorgen voor mensen in crisis. De psychiatrische SEH is volledig bemand en staat 24 uur per dag, elke dag van het jaar open voor verwijzingen. Onze multidisciplinaire professionele medewerkers staan ​​altijd klaar om deskundige psychiatrische noodhulp te bieden aan slachtoffers van acuut emotioneel of psychologisch trauma, net zoals de medewerkers van het Level I Traumacentrum van NUMC klaar staan ​​om mensen met ernstig lichamelijk letsel te behandelen.

In de PED ontmoeten patiënten psychiaters, psychiatrische bewoners, psychiatrische verpleegkundigen en klinisch maatschappelijk werkers. Ondanks hun psychologische toestand doen we er alles aan om onze patiënten het gevoel te geven dat ze zich op een veilige plek bevinden waar hun vertrouwen wordt bewaard en alles in het werk wordt gesteld om naar hun zorgen te luisteren en hun wensen met betrekking tot behandeling te respecteren. Het PED-personeel nodigt ook uit tot inbreng van familie en externe professionals, zoals de lijfarts, therapeut of casemanager van de patiënt.

Ondanks de acute zorgomgeving streven we er altijd naar om de patiënt zo veel mogelijk respect en professionaliteit te geven als een vorm van behandeling op zich. Daarnaast beschouwen we empathie en positieve interacties met patiënten en hun dierbaren als een belangrijk onderdeel van een succesvolle aanpak van psychiatrische spoedeisende therapie. Onder de hulpmiddelen die we gebruiken om patiënten te diagnosticeren en te stabiliseren bij acute psychiatrische nood zijn:

  • Gedetailleerde interviews en multimodale gegevensverzameling.
  • Grondige medische evaluaties om neurovasculaire problemen, bijwerkingen van medicijnen en andere ziekten en aandoeningen uit te sluiten waarvan de symptomen van psychiatrische oorsprong lijken te zijn.
  • Nieuwe psychotrope medicijnen om psychische pijn te verlichten.
  • Crisisadviesvaardigheden om onmiddellijke copingstrategieën te bieden om de patiënt te helpen omgaan met psychosociale stressfactoren die bijdragen tot toelating tot de PED.
  • Ontslagplanning en verwijzingen naar geschikte klinische of poliklinische diensten.

Tijdens hun verblijf doen we er alles aan om onze patiënten te informeren over hun rechten, hun angsten te kalmeren, hun voorkeuren te overwegen en hun waardigheid te respecteren.

Bel voor een verwijzing naar de afdeling Psychiatrische spoedeisende hulp (516) 572-6822.

Klinisch personeel
Lisa Jacobson, LCSW Beheerder, afdeling Psychiatrische spoedeisende hulp