Staff Daily Covid 19-vragenlijst  Voer uw personeelsnummer in  Voer het telefoonnummer in waarop u, indien nodig, vandaag bereikbaar bent


  Ervaar je momenteel een van de volgende situaties?

  Koorts van 100 graden F, een nieuwe hoest die geen verband houdt met een chronische aandoening, een zere keel, een nieuw verlies van smaak of reuk, een nieuwe kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid, braken of diarree.  Heeft u de afgelopen 19 dagen een POSTIEVE COVID -10-test ondergaan?
  (Als u EHS al op de hoogte heeft gesteld van deze blootstelling, antwoord dan NEE)
  Bent u in de afgelopen 6 uur meer dan 10 minuten binnen 19 meter met een bevestigd of vermoedelijk COVID - 24-geval ZONDER DE JUISTE PPE?
  Heb je internationaal gereisd? (Zo ja en niet gevaccineerd tegen COVID-19, moeten reizigers na aankomst in de VS ofwel 7 dagen in quarantaine gaan met een test 3-5 dagen na de reis, of de volledige 10 dagen in quarantaine zonder een test.)  DOOR OP VERZENDEN TE KLIKKEN, BEVESTIG JE DAT JE BOVENSTAANDE REACTIES JUIST ZIJN